Sme partnerom spoločnosti PreciGenom LLC.

___________________________________________________

Spoločnosť PreciGenome LLC sa nachádza v srdci Silicon Valley, San Jose, Kalifornia, USA.

Od zahájenia svojho pôsobenia sa zameriava na vývoj analytických prístrojov, testy PCR a systémov IVD založených na mikrofluidné platformách a riešeniach pre výskumní pracovníci a dizajnérmi.

Technológia spoločnosti PreciGenome LLC umožňuje rýchle prototypovania s vysokou kvalitou a spoľahlivým výkonom pre mikrofluidné, IVD, lekárske aplikácie. Poskytuje tiež nákladovo efektívne riešenie OEM pre vývoj mikrofluidné produktov.