Představíme vám činnosti z mateřské školy, při kterých jsme využili prvky pro zpestření dané činnosti. Společně s nimi jsme ozvláštnili program tématu ve školce.

Jako první byl zvolen zajímavý prvek dětský bubínek OCEÁN. Který je vhodný na rozvoj sluchové percepce. Hlavní cíl aktivity je rozvoj pohybových schopností spojený s hrubou a jemnou motorikou, rozvoj smyslového vnímání a tvořivého sebevyjádření, posilování přirozených poznávacích citů, seznámení se se světem, kde dítě žije.

Téma: Fouká za strnišť

Pod téma: Počasí

Věk: 3-5 let

Postup pohybové činnosti:

Učitelka si svolá děti a společně vytvoří kruh. Děti představují přírodní živly. Učitelka předvede hrou na bubínek malý vánek. Přesouváním kuliček v bubínku napodobí zvukovou stopu malého vánku. Děti pohybem rukama předvedou daný pohyb. Dále se pokračuje. Vítr - Napodobí rukama máváním nad hlavami. Hurikán – začnou děti běhat dokola, učitelka rychle točí bubínkem, hromy – děti skáčou a dupou, učitelka bouchne do bubínku, déšť - děti na zemi pulzují prsty po podlaze, učitelka bubnuje prsty na bubínek a pomalu otáčí.

Rozvedením do další aktivity můžou děti hádat, jaký učitelka předvede přírodní živel na bubínek.

Nakonec si děti samy zkusí použít bubínek, který si posílají v kruhu.