Sportovní souprava MALÁ

Konec školního roku, může být spíše oddechový a pokud přeje počasí, můžeme hry provádět venku. Aktivity se hodí nejen na dopolední i odpolední bloky ve školce, ale i na různé projektové dny. Často mateřské školy pořádají akce, jako den rodiny, tak můžeme nabídnout právě tyto hry.

Na tyto činnosti použijeme sportovní soupravu obsahující tyče, obruče a kužely.

Spolu do kruhu

Stoupneme si všichni do kruhu, chytíme se za ruce. Učitelka si dá na ruku kruh a chytne se s ostatními, tím kruh uzavře. Nyní se staží postupně prolézat kruhem, ale nesmí pustit spoluhráče vedle. Takhle pokračuje další, až se dostane zpět na začátek. Pro větší zábavu si můžeme vzít dva kruhy, které se musí navzájem dohonit. 

Takovou aktivitou zjistíme, jaké možnosti máme a co vše dokážeme. 

Skákej se mnou

Na tuto činnosti budeme spolupracovat ve dvojici. Učitelka rozestaví trasu z kuželů a tyčí. Do kuželů se vloží tyč a tím se vytvoří překážka, kterou budou dvojice přeskakovat. Postaví se dvojice na startovní čáru. Chytí se za ruce a musí se společně dostat přes dráhu. Nakonec mohou soutěžit tyto dvojice na rychlost. 

Rychlost kruhu

Učitelka položí na zem kruh. Dítě si stoupne do kruhu a učitelka mu dá druhý kruh, který položí na zem před sebe, do kterého postoupí. Ten co zůstal za dítětem zvedne a zase ho položí před sebe a tím se postupně posouvá na konec trasy. Je to trochu složitější na orientaci, ale jistě to děti brzy dostanou do rukou. Nejenom děti, ale i rodiče si mohou potrápit hlavičky. 

Tyto činnosti rozvíjí hrubou motoriku a celková obratnost těla. 

Doporučené produkty2