Velmi dobrým přítelem v mateřské škole je společenská housenka, která má mnoho využití v praxi. Vytváření skupin, při nichž se využije počítání, skvěle slouží jako rozvoj matematické pregramotnosti. To je jen jedno z mnoha využití. Vhodná při vycházkách, kdy se děti drží rukojetí pro lepší bezpečnost a dodržování rozestupů. Pomůže ale i při pohybových hrách ve třídě.

 

Téma: Dopravní prostředky

Věk: 2-6 let

Postup pohybové činnosti:

S dětmi si zahrajeme na dopravní prostředky. Učitelka určí určitý počet dětí, které se půjdou chytnout rukojeti housenky. Každé dítě obsadí jednu rukojeť. Housenka bude představovat dopravní prostředek. Vybereme si auto. Děti si kleknou na kolínka a chytí se rukojeti. Můžeme využít vhodnou hudbu do tématu nebo pouze napodobovat zvuk auta. Naklání se doleva a doprava, dopředu jako když přidají plyn a dozadu jako když brzdí. Dalším prostředkem může být loď. Děti si stoupnou a stále se drží rukojetí. Zapojíme chůzi dopředu, na povel si děti postupně dřepnou a zase stoupnou, vytvoří tak efekt, jako když loď pluje po vodě. U letadla můžeme rozpažit volnou ruku, která nedrží rukojeť. Učitelka si stoupne před děti a ukáže, jak letadlo bude zatáčet. Jednu ruku namíří k zemi a druhou nahoru, děti postoj napodobují.

Při hrách s housenkou si jistě děti užijí spoustu zábavy.