Molitanové podsedáky ČÍSLA

Zapojovat hlavičky, ale i ručičky a nožičky je důležité pro celkový rozvoj dětí. Do programu v denním režimu školky zapojujeme různé pregramotnosti. Ať už čtenářskou, matematickou a další. Pro přípravu předškoláků, se ve školkách snaží využívat čím dál více progresivnější pomůcky, aby děti zaujaly . Stačí ale i dobrá myšlenka a jednoduchá pomůcka velmi poslouží k rozvoji právě zmiňovaných pregramotností. 

Téma: Hola, hola, škola volá!

Věk: 3 -6 let

Orientace: Herna, tělocvična

Motivace:

“Děti, určitě si doma hrajete na školu, na paní učitelku. Dostáváte samé jedničky, protože jste moc šikovné. Copak se asi ve škole učí? Čtení, psaní a počítání. Abychom se připravili na školu, zopakujeme si čísla, ale jsme pořád ještě děti, tak si k tomu pohrajeme.”

Molitanové podsedáky s čísly použijeme při pohybové aktivitě. Učitelka rozloží podsedáky s čísly postupně za sebou. S dětmi si nejprve projdou čísla, aby si je zopakovaly. Poté učitelka představí hru. Jaké je číslo napsané na podsedáku, tolikrát skočí vedle něho. Když jsou čísla postupně za sebou, dítě bude skákat jednou, dvakrát, třikrát a vždy skákat vedle toho podsedáku, kde je uvedené číslo. 

Pro rozšíření hry  můžeme vedle podsedáků, které znázorní počet, položit pomůcku barevné ruce. Tak se znázorní počet tlesknutí. Také další produkt "Barevné dětské stopy" mohou znázornit počet dupnutí. V této hře se rozvíjí hrubá motorika, matematická pregramotnost, čtenářská pregramotnost. Ukazujeme dětem, jak hravou formou získat znalosti a dovednosti. 

Doporučené produkty3