Kouzelné voskovky - Den Země

22. dubna oslavujeme svátek Den Země. Jedná se o událost, kdy se snažíme ukázat, jak pečovat o tu naši Zem. Takové významné dny rádi zapojíme do přípravy pro děti v mateřské škole. Je to příležitost získat nové vědomosti v oblasti Dítě a svět. Touto tvorbou budeme budovat znalosti v přírodovědné pregramotnosti a především rozvíjet důležitost jemné motoriky.

Oblast výchovy: Dítě a svět

Cíl: rozvoj jemné motoriky, rozvoj základního pohybu ruky, který vychází z ramene, získat povědomí o Zemi, učení barev a kolorování,

Téma: Den Země

Pomůcky: voskovky, papír/kreslící karton, vodové barvy, štětec

Připravíme si pracovní plochu, ubrus, jelikož děti budou pracovat s barvami. Dále pomůcky, které budou potřeba. Pokud děti mají rády překvapení, vyberou si bílou voskovku, sice nebude vidět na papíře, ale po překreslení barvami, čáry voskovkou vylezou napovrch. Jedná se o kouzelné překvapení. Využijeme nejzákladnější pohyb ruky, děti si vyzkouší nanečisto ve vzduchu nakreslit kruh. Pohyb vychází z ramene. Tím uvolníme ruku a můžeme zkoušet nakreslit voskovkou na papír také kruh. Voskovkou se nebojíme přitlačit a i udělat zároveň více kruhů. Poté vezmeme barvy a nanášíme na celý povrch papíru. Nastává překvapení, jaký obrázek jsme vlastně vytvořili. Jelikož si povídáme o Zemi, je dobré projít s dětmi, jaké barvy se objevují na zeměkouli. Modrá, zelená, hnědá, to jsou přesně ty, které dotvoří konečný obrázek. Jednoduchý, čistý kruh jako naše Země. 

Doporučené produkty4