Potřebujete poradit s fakturou za rok 2023? Neváhejte nás kontaktovat.

Nebudeme zahálet a zkusíme další možnosti hry s padákem. Skvělé je, že v nabídce jsou různé velikosti a tak může hrát více dětí, ne pouze po malých skupinkách. Mateřské školy nyní nabízí i možnosti základů angličtiny, propojením cizího jazyka a hry si děti lépe zapamatují a uloží si nové informace. Proč to nezkusit i teď?

🎯 Téma: Cizí jazyk

👦👧 Věk: 3 -6 let

📍 Orientace: Herna, tělocvična

🚀 Motivace:

“Jestlipak víte, jak se mluví v jiných zemích? Znáte nějaké cizí jazyky? Spousta dětí žije v zemích, kde se mluví jinak než mluvíme my. My mluvíme českým jazykem. Co když na sebe vyplázneme jazyk? Máme ho všichni na světě stejný, ale jazyk znamená i něco jiného. To, jak mluvíme. Česky my si rozumíme. Když řeknu barvu červená, všichni mi přinesete věc této barvy, protože mi rozumíte, ale co když řeknu “RED”? Víte, jakým jazykem jsem to řekla? Ano, anglicky. Naučíme se pár anglických slovíček a k tomu si zahrajeme veselou hru.” 

Rozložíme si padák na zem. Učitelka se postaví doprostřed a řekne dětem, že bude nahlas říkat barvy anglicky a vždy skočí na určitou barvu. Red - skočí na červenou barvu, Blue - skočí na modrou barvu, Green - skočí na zelenou barvu. Yellow - skočí na žlutou barvu. Několikrát zopakuje, aby si děti zapamatovaly barvy anglicky. Nyní bude řada na dětech. Stoupnou si kolem padáku učitelka řekne anglicky barvu a děti si na ní stoupnou. Jelikož se barvy na padáku opakují, děti mohou stát na dvou stranách. 

Dalším rozšířením a možnost ještě lépe si zapamatovat barvy je následující hra. 

Děti chytí padák za úchytky, padák drží nad zemí. Budou zvedat padák nad hlavu vždy, když učitelka řekne barvu, která se nachází na padáku. Nahlas zopakují barvu, kterou učitelka řekla. Pokud ale řekne barvu, kterou neznají, děti se schovají pod padák. 

Znáte už všechny barvy anglicky?