U dětí předškolního věku se rozvíjejí všechny smysly vzájemně a když se propojí do hry, je to velká zábava jak pro malé tak i pro velké. Můžeme se ale setkat se situací, kdy funkce smyslů nefunguje v plné míře a je dobré, aby se děti s těmito tématy seznámily už jen proto, že se v dnešní době často integrují děti s různými smyslovými handicapy.

Před samotnou tělovýchovnou chvilkou se děti zahřejí rozcvičkou. Učitelka seznámí děti s pomůckou kterou budeme používat při pohybové hře. Při rozcvičce můžeme použít hned tuto pomůcku. Děti budou na povel běhat a skákat dokud učitelka zvoní rolničkami, pokud přestane, děti musí zastavit a stát bez pohybu (jako sochy).

Pohybová činnost.

Téma: Smysly

Věk: 3-6 let,

Prostorová orientace:

Tělocvična, herna

Děti stojí na vyhrazeném místě a učitelka představuje hru, kterou budou děti hrát.

Motivace:

„Víte, že máme oči, abychom mohli koukat na svět a uši, které slyší všechno co se šustne? Co máme ještě na svém těle, čím můžeme poznávat svět? Ruce, které se dotýkají a poznávají velikost, tvar, teplo, chlad. Nos, který rozezná vůni a zápach. Jazyk, kterému chutná nebo nechutná. A víte, že jsou lidé, kteří nevidí a musí se orientovat podle svých uší a rukou? Můžeme si to vyzkoušet.

Učitelka připraví čistý prostor, kde se budou děti pohybovat. Určenému dítěti zaváže oči a bude čekat na vyzvání. Ostatním dětem dá rolničky a jak se budou pohybovat a zvonit, musí dítě se zavázanými oči najít ostatní děti s rolničkami.

Pro předškoláky můžeme zkusit složitější hru. Dítě, které má zavázané oči si stoupne a před ním bude stát dítě s rolničkami. Dítě s rolničkami zvedne ruku nahoru, zazvoní. „Nevidomé“ dítě musí zkusit naznačit pohyb, které udělalo dítě s rolničkou. Dítě si dřepne a zvoní rolničkou a „nevidomé“ napodobí pohyb, jaký si myslí, že kamarád vykonal.

Výhodou těchto rolniček je suchý zip, kterým zafixujeme hudební nástroj na zápěstí nebo kotník. Může tak vzniknout spousty zábavných pohybových her.