Zajímavým prvkem ve školce, jsou barevné stopy, které se dají použít na více činností. Učení barev, třídění podle velikosti, cvičení levé a pravé orientace a orientace v prostoru. Cílem je rozvoj a užívání všech smyslů, osvojení si věku přiměřených praktických dovedností a rozvoj pohybových schopností.

Téma: Barvy podzimu

Pod téma: Procházka na podzim

Věk: 3-5 let

Postup pohybové činnosti:

Učitelka představí dětem pomůcky. Pomocí stop nejdříve děti určí správně barvy. Stopy učitelka rozmístí po prostoru třídy a vytvoří cestu. Stopy budou na začátku trasy blíž k sobě, poté se od sebe budou vzdalovat. Proto bude cesta na začátku jednodušší a ke konci složitější. Daný úkol budou děti plnit všichni.

Pokud budeme pracovat s jednotlivci, je možné využít barvy. Učitelka řekne dítěti, aby si stouplo na červenou stopu. V cestě musí najít tu správnou barvu.

Za pěkného počasí, můžeme využít přímo venku.